შეგექმნათ პრობლემა ევროკავშირის ქვეყნის ვიზის მოთხოვნის, ან გამოყენების დროს?